Om oss

Sjöfruskolans tre fritidsavdelningar (Aqua, Luxus och Klubben) omfattar barn från åk 3 till åk 6. Vi har som mål att visa upp en del av vår fritidsvardag på bloggen. Därigenom skapas ett interaktivt fönster till våra avdelningar där föräldrar och anhöriga snabbt och enkelt kan få en bild av vad vi jobbar med i verksamheten. Vår förhoppning är att detta stärker banden mellan hemmet och fritids och att detta blir en kompletterande berättelse av vår pedagogiska vardag. Vi vill genom bloggarbetet illustrera, inspirera och informera om vår fritidsvardag.

Bloggens inlägg skrivs av både pedagoger och barn i verksamheten för att gestalta verksamheten i dess helhet. På sjöfruskolans fritids har vi 9 fritidspedagoger och har ca 160 fritidsbarn. Bloggen som interaktivt forum är också en del i skolans mål att vara ledande inom IT-arbetet i Umeå Kommun. IKT i skolan och fritidshemmet har fått en centralare del. Vår förhoppning är att bloggen som verktyg ska lära barnen om internet som informationsmedium och kommunikationsverktyg. Skolans flitiga användning av ActiveBoards hoppas vi också ska ge avtryck på bloggen. En målsättning med bloggen är att den skall stärka barnens språkkunskaper inom främst Svenska. Detta då publikationerna är ett material som kan nås av människor från hela världen. Vi vill att barnen skall känna stolthet över det publicerade materialet både som individ och som grupp.

Arbetet med bloggen är värdegrundsstärkande, det får eleverna att arbeta med etik och moral, hur vi förhåller oss mot varandra på internet. Vad är rätt och vad är fel? Är jag en bra vän på nätet? Gäller svensk lagstiftning även på nätet? Vi lär barnen om upphovsrätt och material som används på bloggen har hämtats på korrekt sätt genom upphovsmannens tillstånd. Om inget annat anges tillhör media (bild och film) webbplatsen Fritidssjf.se. För publicering av bilder eller videos av elever under 18 år så har vi också vårdnadshavares tillstånd. Vi har valt att inte publicera efternamn i texter av integritetsskäl. Vi har också valt att radera majoriteten av inläggen som är mer än 1 år gammalt, de få inlägg vi sparar är ”speciella ögonblick”.

Vår medverkan i Webbstjärnan fungerar för oss som en morot för att uppmuntra barn och pedagoger till att aktivt medverka i bloggen. Detta för att göra bloggen till ett levande informationsmedium. Vi försöker följa alla tävlingsregler och riktlinjer vilket har givit både våra pedagoger och barn en stor kunskap och kännedom om copyrightlagar samt etik och moral på nätet. Hedersomnämnandet i Webbstjärnan under våren 2014 gör att vi strävar ännu högre och vill att vår blogg sticker ut och är en ledande fritidsblogg i Sverige. Varför vill vi vinna pris i Webbstjärnan? Att vinna ett pris i Webbstjärnan skulle möjliggöra att vi kan fortsätta vår interaktiva satsning på att gestalta vår fritidsverksamhet och kanske möjliggöra resurser för att köpa in teknik som gör detta arbete lättare. Detta skulle kunna vara t.ex. iPads vilket skulle göra att en ännu större del av bloggarbetet kan läggas på våra driftiga barn. Vår pedagogik är att elever växer med frihet, tillika ansvar. Mer resurser innebär att vi kan ge barnen tid, frihet och ansvar och därmed också sätta en större prägel som vår verksamhet. Att vinna skulle också vara ett kvitto på att vår it-pedagogik bär frukt och detta skulle möjliggöra att vi kan sprida vår kunskap inom Umeå Kommun genom föreläsningar. Vi hoppas också att arbetssättet med bloggen inspirerar andra fritidshem och skolor med idéer på aktiviteter.

Hur vi arbetar med bloggen
Vi har under projektets gång sett att videos på bloggen genererar mer besökare och en roligare upplevelse på bloggen än inlägg i bara text eller inlägg med text och bilder. Av den anledningen försöker vi lägga ut mycket filmer på bloggen från våra aktiviteter. Majoriteten av inläggen publiceras av de fritidspedagoger som jobbar i verksamheten, vi har även startat upp en fritidsredaktion som kommer publicera artiklar på bloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *